Protihlukové stěny

Sloupky protihlukových stěn a protidotykových zábran na mosty 

HEA sloupky protihlukových stěnSpecializujeme se na protihlukové stěny na  mostech kde vlastními pracovníky provádíme jádrové vrty, montáž sloupků a podplastování kotevních desek. Vyrábíme standardní sloupky tvaru H určené pro osazení na mostní objekty. Vyrábíme také atypické konstrukce protihlukových stěn včetně kompozitních.  Současně nabízíme kompletní systém reflexních a pohltivých výplní protihlukových stěn v hliníkovém provedení. Naše dodávky obsaují dílenskou dokumentaci, realizaci a podklady pro DZZZ dle metodiky MD.  

Protihlukový hliníkový panel Aerolux PPA N3

Panel Aerolux PPA N3

3D Vizualizace panelu PPA N3

Rám transparentních panelů AEROLUX PPA N3 tvoří profil ze slitiny hliníku (AlMgSI0.5), ochrana hliníku proti chloridům je řešena eloxováním. Transparentní výplň je uložena v drážce opatřené EPDM těsněním.

Panely jsou zasklívány transparentními materiály dle příslušného typu aplikace, především polymethylmetakrylátovými deskami (PMMA), polykarbonátovými deskami (PC), případně sodnovápenokřemičitým sklem (ESG). Panely je možné standardně osadit do sloupků HEA 120-180 a do betonových sloupků. V případě jiných typů sloupků bude navrženo optimální řešení. Spára mezi sloupkem a panelem je utěsněna EPDM profilem.

Výplň panelu Maximální
rozměry panelu

(mm)
Vzduchová neprůzvučnost DLR
ČSN 1793-2
Pohltivost
DLA
ČSN 1793-2
Odolnost
proti nárazu kamenů

ČSN 1794-1 příloha C
Nebezpečí padajících úlomků
ČSN 1794-2 příloha B
Ověření shody
PMMA Plexiglas Soundstop XT
tl. 15 mm
transparentní s broušenými  pruhy 
2000x4000 (š x v)
4000x2000 (š x v)
28dB
klasifikace B3
NPD bez
poškození
2 CSI Zlín
PMMA PLEXIGLAS GS CC
tl. 15 mm
transparentní s broušenými pruhy 
2000x4000 (š x v)
4000x2000 (š x v)
28dB
klasifikace B3
NPD bez
poškození
4 CSI Zlín
PC XT (polykarbonát)
tl. 15 mm
transparentní s broušenými pruhy 
2000x4000 (š x v)
4000x2000 (š x v)
28dB
klasifikace B3
NPD bez
poškození
4 CSI Zlín
Sodnovápenokřemičité
sklo
tl.10 a 12 mm
transparentní s potiskem  
2500x4000 (š x v)
4000x2500 (š x v)
28dB
klasifikace B3
NPD bez
poškození
0

CSI Zlín

 

sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3
sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3 s Oktagonálním pohlcovačem sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3

Dveře do únikových východů 

Vyrábíme dveře do protihlukových stěn s gravitačním zavíráním. Ocelová konstrukce EXC2 je opatřená protikorozní ochranou dle TKP19B. Dveře mají dělenou zárube'n a osazují se do betonového panelu nebo ocelového  rámu o světlosti 990x2140mm. Světlost dveří je  900x2100 v souladu s TP 104. 

 

sDveře do únikového východu Aerolux sDveře do únikového východu Aerolux sDveře do únikového východu Aerolux sDveře do únikového východu Aerolux

Protihlukový hliníkový panel WAG 

Panel Alumero

3D Vizualizace dvojitého panelu WAG a Aerolux 

Lehké protihlukové panely WAG jsou vyrobeny ze slitiny hliníku (AlMgSI0.5), ochrana hliníku proti chloridům je řešena lakováním polyesterovou nátěrovou hmotou. Panely je možné standardně osadit do sloupků HEA 120-220 a do betonových sloupků.

V případě jiných konstrukčních řešení bude navrženo optimální řešení. Spára mezi sloupkem a panelem je utěsněna EPDM profilem.

Součástí systému hliníkových pohltivých a odrazivých panelů je i řešení únikových východů a vrat. Děrování panelů je možno dodat v různých provedeních a tím je možné měnit vzhled stěn, vytvářet vzory a kombinace. Panely jsou k dispozici v různých odstínech dle vzorníku RAL.

 

Výplň panelu Maximální
rozměry panelu

(mm)
Vzduchová neprůzvučnost DLR
ČSN 1793-2
Pohltivost DLA
ČSN 1793-2
Odolnost proti nárazu kamenů
ČSN 1794-1 příloha C
Nebezpečí padajících úlomků
ČSN 1794-2 příloha B
Ověření shody
typ WAG WNR A.B 
 odrazivý
6000 (š) 21 dB
klasifikace B3
NPD bez
poškození
NPD CSI Zlín
typ WAG WNC typ A,B 
 jednostranně pohltivý
6000 (š) 28 dB
klasifikace B3
14 dB
klasifikace A4
bez
poškození
NPD CSI Zlín

typ WAG WN2C typ A,B, AB         oboustranně pohltivý

6000 (š) 28 dB
klasifikace B3
12 dB
klasifikace A4
bez
poškození
NPD CSI Zlín
s3D vizualizace: Únikové dveře AlumerosUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel AlumerosUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel AlumerosUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Alumero

Oktagonální pohlcovače hluku 

jsou akustické prvky přidávané na vrchní hranu protihlukových stěn. Díky perforovanému povrchu a výplni z minerální vaty má oktagonální pohcovač vynikající hlukově pohltivé vlastnosti, a díky osmiúhelníkovému tvaru zároveň výrazně redukuje šíření hluku v prostoru za protihlukovou stěnou.

Splňují kompletní požadavky dle evropských norem EN 14388.

 

Protihluková stěna Aerolux s Otagonálním pohlcovačem Protihluková stěna Aerolux s Otagonálním pohlcovačem

Protihlukové pohltivé transparentní panely 

Díky unikátní konstukci může být průhledný panel zároveň i pohltivý ! Akustické vlastnosti A2/B3 (ČSN EN 1793-2) 

Transparentní pohltivá stěna sTransparentní pohltivý panel

Protihluková stěna atypická

stavba "Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice“

Tratě Nového spojení, stejně jako jiné moderní dopravní stavby procházející zastavěným územím, jsou částečně lemovány protihlukovými stěnami. V rámci této stavby byly postaveny celkem čtyři. Jejich délka a konstrukce vychází z hlukové studie, kterou nechal zpracovat investor v rámci předchozího stupně projektové dokumentace. Tvar a vzhled protihlukových stěn v prostoru mezi východními portály tunelů a silničním mostem na Krejcárku je navržen architektem a zapadá do celkové architektonické koncepce Nového spojení. Oblé tvary vrchní konstrukce kopírují tvary mostovek a říms estakád a také sloupů a bran trakčního vedení. Jedná se o výrazný stavební i pohledový prvek celé stavby.

Na projektu jsme se podíleli návrhem systému osazení, dodávkou a montáží transparentních skleněných vrstvených výplní. Celkový rozsah zasklení je přes 6000 m2 .

 

Výplň panelu Maximální
rozměry panelu

(mm)
Vzduchová neprůzvučnost DLR
ČSN 1793-2
Pohltivost
DLA
ČSN 1793-2
Odolnost
proti nárazu kamenů

ČSN 1794-1 příloha C
Nebezpečí padajících úlomků
ČSN 1794-2 příloha B
Ověření shody
Vrstvené sklo
tl. 16 mm
transparentní
3000x4000 (š x v) 31dB
klasifikace B3
NPD NPD NPD CSI Zlín
sUkáza realizace protihlukové stěny: Atypická protihluková stěnasUkáza realizace protihlukové stěny: Atypická protihluková stěnasUkáza realizace protihlukové stěny: Atypická protihluková stěnasUkáza realizace protihlukové stěny: Atypická protihluková stěna

stavba "Protihluková stěna mosty Lahovice – Slivenec a Lochkov“

Jedná se atypické provedení protihlukové stěny. Sloupky tvaru T a široké čelní přítlačné lišty byly navrženy v architektonickém řešení. Stěna byla vyprojektována, staticky posouzena a certifikována CSI Zlín. Stěna na mostě Lahovice – Slivenec je zasklena polykarbonátovými deskami Quinn XT, stěna na Lahovickém mostě polykarbonátem Makrolife XT.

Zasklená plocha stěn na těchto mostech je bezmála 8000m2.

Výplň panelu Maximální
rozměry panelu

(mm)
Vzduchová neprůzvučnost DLR
ČSN 1793-2
Pohltivost
DLA
ČSN 1793-2
Odolnost
proti nárazu kamenů

ČSN 1794-1 příloha C
Nebezpečí padajících úlomků
ČSN 1794-2:2011 příloha B
Ověření shody
PC XT (polykarbonát)
tl. 15 mm
transparentní
2000x4500 (š x v) 31dB
klasifikace B3
NPD bez
poškození
4 CSI Zlín
sUkáza realizace protihlukové stěny: Atypická protihluková stěnasUkáza realizace protihlukové stěny: Atypická protihluková stěnasUkáza realizace protihlukové stěny: Atypická protihluková stěnasUkáza realizace protihlukové stěny: Atypická protihluková stěna

Překrytí komunikace - transparentní protihlukový tubus

Vývoj a certifikace a tohoto typu výrobku byla dokončena v roce 2011. Realizace byla provedena na dálnici D8 v obci Vchynice. Opláštění protihlukového tubusu bylo navrženo tak, aby jako celek splňovalo požadavky dané ZTKP, normou ČSN EN 14 388 a příslušných požárních předpisů.

Tyto vlastnosti byly ověřeny v notifikovaných zkušebnách.

Výplň panelu Maximální
rozměry panelu

(mm)
Vzduchová neprůzvučnost DLR
ČSN 1793-2
Pohltivost
DLA
ČSN 1793-2
Odolnost
proti nárazu kamenů

ČSN 1794-1 příloha C
Nebezpečí padajících úlomků
ČSN 1794-2 příloha B
Ověření shody
sodnovápenokřemičité
sklo,
požární odolnost REW 15 DP1
--- 31dB
klasifikace B3
NPD bez
poškození
5 CSI Zlín
Pavus
sUkázka realizace: Protihlukový tubus s požární odolností REW 15 DP1sUkázka realizace: Protihlukový tubus s požární odolností REW 15 DP1sUkázka realizace: Protihlukový tubus s požární odolností REW 15 DP1sUkázka realizace: Protihlukový tubus s požární odolností REW 15 DP1

+420 602 357 596 | Napište nám | Přidat do oblíbených