Protihlukové stěny

Sloupky protihlukových stěn

HEA sloupky protihlukových stěnVyrábíme standardní sloupky tvaru H určené pro osazení do pilot, kalichů nebo kotevní desku. Dále vyrábíme atypické druhy sloupků včetně kompozitních. Provádíme montáž sloupků protihlukových stěn pomocí dodatečně vrtaných kotev včetně jádrových vrtů, lepení kotev a provedení polymerbetonů.

V případě přímého zasklívání transparentních výplní do sloupků protihlukové stěny pomocí přítlačných úhelníků, máme certifikován systém jejich uchycení.

Současně nabízíme kompletní systém reflexních a pohltivých výplní protihlukových stěn v hliníkovém provedení.

Protihlukový hliníkový panel Aerolux PPA N3

Panel Aerolux PPA N3

3D Vizualizace panelu PPA N3

Rám transparetních panelů AEROLUX PPA N3 tvoří profil ze slitiny hliníku (AlMgSI0.5), ochrana hliníku proti chloridům je řešena eloxováním a lakováním polyesterovou nebo polyuretanovou ochrannou vrstvou. Transparetní výplň je uložena v drážce opatřené EPDM těsněním.

Panely jsou zasklívány transparentními materiály dle příslušného typu aplikace, především polymethylmetakrylátovými deskami (PMMA), polykarbonátovými deskami (PC), případně sodnovápenokřemičitým sklem (ESG). Panely je možné standardně osadit do sloupků HEA 140-180 a do betonových sloupků. V případě jiných typů sloupků bude navrženo optimální řešení. Spára mezi sloupkem a panelem je utěsněna EPDM profilem.

Výplň panelu Maximální
rozměry panelu

(mm)
Vzduchová neprůzvučnost DLR
ČSN 1793-2
Pohltivost
DLA
ČSN 1793-2
Odolnost
proti nárazu kamenů

ČSN 1794-1 příloha C
Nebezpečí padajících úlomků
ČSN 1794-2 příloha B
Ověření shody
PMMA XT
tl. 15 mm
transparentní
2000x3500 (š x v)
4000x2000 (š x v)
28dB
klasifikace B3
NPD bez
poškození
4 CSI Zlín
PMMA PLEXIGLAS GS CC
tl. 15 mm
transparentní
2000x3500 (š x v)
4000x2000 (š x v)
28dB
klasifikace B3
NPD bez
poškození
6 CSI Zlín
PC XT (polykarbonát)
tl. 15 mm
transparentní
2000x4000 (š x v)
4000x2000 (š x v)
28dB
klasifikace B3
NPD bez
poškození
6 CSI Zlín
Sodnovápenokřemičité
sklo
tl.10 a 12 mm
transparentní
2500x4000 (š x v)
4000x2500 (š x v)
28dB
klasifikace B3
NPD bez
poškození
5 CSI Zlín
sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3
sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3sUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Aerolux PPA N3

Protihlukový hliníkový panel Aerolux PPA N2

Protihlukový panel Aerolux PPA N2 je vyroben z oceli tř. 1.4301. PMMA nebo PC výplně jsou po obvodu uloženy v drážkách bez použití EPDM těsnění. Rám je rozepřen v ocelovém nebo betonovém sloupku nerezovými šrouby. Utěsnění rámu do sloupku je provedeno EPDM průběžným těsněním.

Výplň panelu Maximální
rozměry panelu

(mm)
Vzduchová neprůzvučnost
DLR
ČSN 1793-2
Pohltivost DLA
ČSN 1793-2
Odolnost proti nárazu kamenů ČSN 1794-1
příloha C
Nebezpečí padajících úlomků
ČSN 1794-2
příloha B
Ověření shody
PMMA XT tl. 15 mm
transparentní
2500x4000 (š x v)
4000x2500 (š x v)
28dB
klasifikace B3
NPD bez poškození 4 ---
sProtihlukový panel Aerolux PPA N2sProtihlukový panel Aerolux PPA N2sProtihlukový panel Aerolux PPA N2sProtihlukový panel Aerolux PPA N2

Protihlukový hliníkový panel Alumero

Panel Alumero

3D Vizualizace dvojitého panelu Alumero

Lehké protihlukové panely Alumero jsou vyrobeny ze slitiny hliníku (AlMgSI0.5), ochrana hliníku proti chloridům je řešena lakováním polyesterovou nátěrovou hmotou. Panely je možné standardně osadit do sloupků HEA 140-180 a do betonových sloupků.

V případě jiných konstrukčních řešení bude navrženo optimální řešení. Spára mezi sloupkem a panelem je utěsněna EPDM profilem.

Součástí systému pohltivých a odrazivých panelů Alumero je i řešení únikových východů a vrat. Děrování panelů je možno dodat v různých provedeních a tím je možné měnit vzhled stěn, vytvářet vzory a kombinace. Panely jsou k dispozci v různých odstínech dle vzorníku RAL.

Výplň panelu Maximální
rozměry panelu

(mm)
Vzduchová neprůzvučnost DLR
ČSN 1793-2
Pohltivost DLA
ČSN 1793-2
Odolnost proti nárazu kamenů
ČSN 1794-1 příloha C
Nebezpečí padajících úlomků
ČSN 1794-2 příloha B
Ověření shody
typ RLC
odrazivý
5000 (š) 26 dB
klasifikace B3
NPD bez
poškození
NPD CSI Zlín
typ ELC
jednostranně pohltivý
5000 (š) 25 dB
klasifikace B3
11 dB
klasifikace A4
bez
poškození
NPD CSI Zlín
typ BLC
oboustranně pohltivý
5000 (š) 27 dB
klasifikace B3
12 dB
klasifikace A4
bez
poškození
NPD CSI Zlín
s3D vizualizace: Únikové dveře AlumerosUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel AlumerosUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel AlumerosUkázka realizace protihlukové stěny: Protihlukový panel Alumero

Protihluková stěna Aerolux N1

Jedná se o standardní provedení protihlukové stěny které používáme od roku 2002. Transparentní výplň (PMMA, PC) uložená v U-profilu EPDM je uchycena ve sloupkách přítlačnými úhelníky L 70x70x7. Spodní hrana desky je usazena v těsnění EPDM a nerezovém profilu. Uchycení výplní je řešeno nerezovými lany pr. 8mm se závitovými terminály.

Protihluková stěna N1 je certifikována jako celek včetně sloupků a zábradlí.

Výplň panelu Maximální
rozměry panelu

(mm)
Vzduchová neprůzvučnost
DLR
ČSN 1793-2
Pohltivost
DLA
ČSN 1793-2
Odolnost
proti nárazu kamenů

ČSN 1794-1 příloha C
Nebezpečí padajících úlomků
ČSN 1794-2 příloha B
Ověření shody
PMMA XT
tl. 15 mm
transparentní
2000x5000 (š x v) 28dB
klasifikace B3
NPD bez
poškození
4 CSI Zlín
PMMA PLEXIGLAS GS CC
tl. 15 mm
transparentní
2000x5000 (š x v) 28dB
klasifikace B3
NPD bez
poškození
6 CSI Zlín
PC XT (polykarbonát)
tl. 15 mm
transparentní
2000x5000 (š x v) 28dB
klasifikace B3
NPD bez
poškození
6 CSI Zlín
sProtihluková stěna Aerolux N1sProtihluková stěna Aerolux N1sProtihluková stěna Aerolux N1sProtihluková stěna Aerolux N1

Protihluková stěna atypická

stavba "Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice“

Tratě Nového spojení, stejně jako jiné moderní dopravní stavby procházející zastavěným územím, jsou částečně lemovány protihlukovými stěnami. V rámci této stavby byly postaveny celkem čtyři. Jejich délka a konstrukce vychází z hlukové studie, kterou nechal zpracovat investor v rámci předchozího stupně projektové dokumentace. Tvar a vzhled protihlukových stěn v prostoru mezi východními portály tunelů a silničním mostem na Krejcárku je navržen architektem a zapadá do celkové architektonické koncepce Nového spojení. Oblé tvary vrchní konstrukce kopírují tvary mostovek a říms estakád a také sloupů a bran trakčního vedení. Jedná se o výrazný stavební i pohledový prvek celé stavby.

Na projektu jsme se podíleli návrhem systému osazení, dodávkou a montáží transparentních skleněných vrstvených výplní . Celkový rozsah zasklení je přes 6000 m2 .

Celý článek z časopisu Silnice-Železnice naleznete zde.

Výplň panelu Maximální
rozměry panelu

(mm)
Vzduchová neprůzvučnost DLR
ČSN 1793-2
Pohltivost
DLA
ČSN 1793-2
Odolnost
proti nárazu kamenů

ČSN 1794-1 příloha C
Nebezpečí padajících úlomků
ČSN 1794-2 příloha B
Ověření shody
Vrstvené sklo
tl. 16 mm
transparentní
3000x4000 (š x v) 31dB
klasifikace B3
NPD NPD NPD CSI Zlín
sUkáza realizace protihlukové stěny: Atypická protihluková stěnasUkáza realizace protihlukové stěny: Atypická protihluková stěnasUkáza realizace protihlukové stěny: Atypická protihluková stěnasUkáza realizace protihlukové stěny: Atypická protihluková stěna

stavba "Protihluková stěna mosty Lahovice – Slivenec a Lochkov“

Jedná se atypické provedení protihlukové stěny. Sloupky tvaru T a široké čelní přítlačné lišty byly navrženy v architektonickém řešení. Stěna byla vyprojektována, staticky posouzena a certifikována CSI Zlín. Stěna na mostě Lahovice – Slivenec je zasklena polykarbonátovými deskami Quinn XT, stěna na Lahovickém mostě polykarbonátem Makrolife XT.

Zasklená plocha stěn na těchto mostech je bezmála 8000m2.

Výplň panelu Maximální
rozměry panelu

(mm)
Vzduchová neprůzvučnost DLR
ČSN 1793-2
Pohltivost
DLA
ČSN 1793-2
Odolnost
proti nárazu kamenů

ČSN 1794-1 příloha C
Nebezpečí padajících úlomků
ČSN 1794-2 příloha B
Ověření shody
PC XT (polykarbonát)
tl. 15 mm
transparentní
2000x4500 (š x v) 31dB
klasifikace B3
NPD bez
poškození
6 CSI Zlín
sUkáza realizace protihlukové stěny: Atypická protihluková stěnasUkáza realizace protihlukové stěny: Atypická protihluková stěnasUkáza realizace protihlukové stěny: Atypická protihluková stěnasUkáza realizace protihlukové stěny: Atypická protihluková stěna

Překrytí komunikace - transparentní protihlukový tubus

Vývoj a certifikace a tohoto typu výrobku byla dokončena v roce 2011. Realizace byla provedena na dálnici D8 v obci Vchynice. Opláštění protihlukového tubusu bylo navrženo tak, aby jako celek splňovalo požadavky dané ZTKP, normou ČSN EN 14 388 a příslušných požárních předpisů.

Tyto vlastnosti byly ověřeny v notifikovaných zkušebnách.

Výplň panelu Maximální
rozměry panelu

(mm)
Vzduchová neprůzvučnost DLR
ČSN 1793-2
Pohltivost
DLA
ČSN 1793-2
Odolnost
proti nárazu kamenů

ČSN 1794-1 příloha C
Nebezpečí padajících úlomků
ČSN 1794-2 příloha B
Ověření shody
sodnovápenokřemičité
sklo,
požární odolnost REW 15 DP1
--- 31dB
klasifikace B3
NPD bez
poškození
5 CSI Zlín
Pavus
sUkázka realizace: Protihlukový tubus s požární odolností REW 15 DP1sUkázka realizace: Protihlukový tubus s požární odolností REW 15 DP1sUkázka realizace: Protihlukový tubus s požární odolností REW 15 DP1sUkázka realizace: Protihlukový tubus s požární odolností REW 15 DP1

+420 487 844 140 | Napište nám | Přidat do oblíbených